Речник Значење

Шта је речник:

Речник се састоји од скупа речи које чине језик. У том смислу, речник је синоним за лексику у оној мери у којој је то скуп лексичких јединица које чине језик. Реч, као таква, долази из латинског воцабулум, и значи 'реч'.

Као речник, означава се и скуп речи језика које су заједничке или посебне за одређену регију: вокабулар цхиланго, портено, цацхацо, мадрилено; из одређене дисциплине, заната или области знања: правни, менаџерски, научни, рибарски речник; или онај који је повезан са одређеним семантичким пољем: вокабулар љубави.

Ознаке:  Изреке И Пословице Религија И Духовност Наука