Значење јавних услуга

Шта су јавне услуге:

Јавне услуге су све оне активности које проводе државни органи или су под њиховом контролом и регулацијом, а чији је циљ задовољити потребе заједнице.

Јавне услуге су функција државе, будући да држава није ништа друго до корпорација јавних услуга којом управљају властодршци на које, с друге стране, пада функција и обавеза стварања, организовања и гарантовања правилног функционисања услуга. .

Такође погледајте Шта је држава?

У том смислу, јавне услуге су потребне или предвиђене законодавством сваке државе, у којој се разматрају активности и бенефиције које су дозвољене или обавезне у некој земљи.

Јавним услугама држава управља путем јавних институција створених за такве сврхе, иако могу пасти и на приватне компаније, све док су под контролом, надзором и надзором државе и у складу су са прописима и законима на снази ...

Важност јавних услуга лежи у потреби да се задовоље одређени захтјеви за правилно функционисање друштва, те да се промовише и ефикасно оствари идеал једнакости и благостања.

Ознаке:  Религија И Духовност Изреке И Пословице Технологија-Е-Иновација