Значење хидростатичког притиска

Шта је хидростатички притисак:

У механици флуида, хидростатички притисак је онај који флуид у мировању ствара својом тежином.

Хидростатички притисак не зависи од масе, тежине или укупне запремине флуида, већ од густине флуида (п), убрзања гравитације (г) и дубине флуида (х). Стога се хидростатички притисак израчунава према следећој формули:

Паралелно са хидростатичким притиском, паралелно постоји и атмосферски притисак, који атмосфера врши на течност.

Ознаке:  Религија И Духовност Изрази-Популарни Технологија-Е-Иновација