Значење реторичког питања

Шта је реторичко питање:

Као реторичко питање назива се питање чији циљ није изразити сумњу или тражити одговор или објашњење о некој ствари, већ дати неки нагласак израженом или предложити изјаву.

Реторичко питање, као такво, књижевна је личност, позната и под именом реторичко испитивање или еротема.

Реторичко питање се састоји од испитивања које се покреће без чекања на одговор, будући да је одговор имплицитан на сам начин на који је питање формулисано, имплицирајући идеју или гледиште које, овако речено, функционише као потврда. предлог или нагласак.

Начин на који реторичко питање то постиже је симулацијом дијалога или консултације са саговорником, али уз претпоставку да је и публика истог мишљења.

Реторичко питање се користи у аргументованим говорима и текстовима, где је циљ убедити саговорника, јавност или примаоца, око гледишта о нечему или питању, и померити их на размишљање тако да промене свој став.

Ознаке:  Изреке И Пословице Технологија-Е-Иновација Израз На Енглески