Значење наслеђа

Шта је наслеђе:

Као наследство се назива скуп имовине и права особе. Реч, као таква, долази из латинског патримониум, који се односи на оно што је примљено по очинској линији.

У том смислу, наслеђе је и имовина коју неко наслеђује од предака. Дакле, концепт је историјски повезан са наслеђивањем.

На пример, у доба Римске републике закон је утврђивао да је наследство породична и наследна својина, која се преносила с колена на колено, и на коју су имали право сви чланови породице.

Као такве, постоје различите врсте наслеђа, у зависности од врсте имовине на коју се позивамо и да ли су она материјална, попут покретних или непокретних добара и природних, или нематеријалних, попут културних добара.

Наслеђе у праву

У правној области, наслеђе је означено као скуп имовине и обавеза који припадају физичком или правном лицу и који се могу економски проценити. Као такав, капитал се може поделити на активни капитал и пасивни капитал.

У том смислу, активно власништво је оно које се састоји од све имовине и права која су у власништву компаније, институције или појединца. Док пасивно наслеђе претпоставља обавезе, дугове и трошкове особе. Разлика између капитала имовине и обавеза, с друге стране, назива се капитал.

Можда ће вас занимати: Грађанско право.

Културна баштина

Културно наслеђе односи се на скуп културних добара која историјски припадају заједници, народу или нацији, а коју чине традиција, веровања, вредности, обичаји и уметнички и фолклорни изрази који сачињавају њену прошлост, њен идентитет и јединственост. . Као такво, оно је културно наслеђе које народ добија од предака и преноси на будуће генерације. Унесцо (Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу) је међународно тело које промовише заштиту и очување културног наслеђа у целом свету, због његове огромне вредности за човечанство.

Природно наслеђе

Природно наслеђе познато је као оно које се састоји од низа споменика, пејзажа, формација и места природног порекла који су део територије или нације и који на основу тога имају огромну вредност у погледу заштите животне средине, науке и естетике. за људско биће.

Опипљиво наслеђе

Материјално наслеђе назива се скуп покретних и непокретних добара, као и природних добара од велике историјске и културне вредности за заједницу, град или нацију. Споменици, зграде, археолошка налазишта, места, природна окружења, као што су планине, језера, пећине итд. Део су материјалног непокретног наслеђа; материјалног покретног наслеђа, попут уметничких дела или археолошких предмета, попут посуђа, справица, оружја и одеће, између осталог.

Нематеријално наслеђе

Као нематеријално или нематеријално наслеђе назива се скуп интелектуалних и уметничких творевина људског бића, попут књижевности, филозофије, науке, религије, музике, плеса, као и скуп манифестација њихове културе, попут њихових обичаја и традиције.

Историјско наслеђе

Историјским наслеђем назива се скуп добара које је временом народ нагомилавао и који због своје велике уметничке, научне, археолошке вредности итд. Уживају посебну заштиту према законодавству једне земље.

Натионал Херитаге

Националним наслеђем назива се збир вредности које се приписују ресурсима који су доступни земљи у датом тренутку, а који се користе за економски живот нације.

Ознаке:  Изреке И Пословице Генерал Технологија-Е-Иновација