Значење маргинализације

Шта је маргинализација:

Маргинализација је радња и ефекат маргинализације, односно радња и ефекат остављања особе, групе, питања или теме ван контекста. Реч долази из латинског марго или маргинис, што значи "ивица" или "граница".

Из овога следи да је маргинализација чин којим се неко или нешто игнорише, ставља на страну или искључује из одређене ситуације.

Маргинализација у социологији

Овај израз се широко користи у социолошким студијама, будући да су уочени историјски озбиљни процеси друштвене маргинализације чије су карактеристике алармантне. Тако се одређени сектори друштва чине невидљивим, односно стављају на маргину, било доминантном културом или политиком владе, што ствара ситуацију неправде и негативно утиче на индексе друштвене напетости.

Друштвена маргинализација врло је карактеристична за модел капиталистичке производње, што је резултирало апсолутно неједнаком расподјелом богатства.

Овоме се додаје идеолошки поредак секуларизованог друштва, индивидуализам, јер се тиме спречава консолидација аглутинирајућег дискурса. Тако растући индивидуализам као облик културе спречава сваком субјекту дати место припадности друштву, што наглашава маргинализацију.

Маргинализирани сектори су они који због пукотина у систему немају приступ робама и услугама које интегрирани сектори доминантног друштва добијају (електрична енергија, вода, комуникација, храна).

Слично, маргинализација такође подразумева немогућност маргинализованог субјекта или друштвене групе да приступи обуци и могућностима запошљавања (образовање и пристојан рад).

Као што видимо, маргинализација је повезана са проблемом друштвене класе, иако не искључиво. Ово је најраширенији облик маргинализације, али је и најнатурализованији, односно најневидљивији.

За разлику од маргинализације због расне и родне дискриминације, која је фронтална, намерна и реагује на културне предрасуде, маргинализација сиромашних се најчешће дешава апсолутном равнодушношћу.

Види и Социјална равноправност.

Маргинализација због расне и родне дискриминације

Током историје постојале су групе које су традиционално маргинализоване у друштвеном поретку, због расне и родне дискриминације.

Родна дискриминација, на примјер, погодила је жене, ослобађајући их од било којег нивоа одлучивања и претварајући их у пасивне представнике одлука мушкараца, чак и у односу на њихове животе. Много више, дакле, у односу на друштвени поредак. Данас се ова ситуација преокренула.

Други сектор на који родна маргинализација има велики утицај је ЛГБТ заједница, а унутар ње, посебно транссексуалци. Важне студије откриле су колико је транссексуалаца избачено из друштва до те мере да нису у могућности ни да изнајме кућу.

Други облик друштвене маргинализације почива на расној дискриминацији. Многе етничке или расне групе су током историје биле маргинализоване као резултат дискриминације.

Такође погледајте 9 екстремних примера друштвене неједнакости.

Ознаке:  Израз На Енглески Религија И Духовност Изреке И Пословице