Значење карме

Шта је карма:

Карма значи трансцендентно деловање или енергију која потиче од поступака, речи и мисли људи.

Карма је санскртска реч и користи се у будистичкој, хиндуистичкој и џаинистичкој религији, касније усвојена и у спиритизму.

У физици је реч еквивалентна закону: "За сваку радњу постоји еквивалентна реакција силе у супротном смеру."

Карма подсећа људско биће да ће на сваку радњу коју појединац изврши доћи до реакције. У зависности од религије, значење речи може имати конотације конкретних радњи и различитих последица, али је обично повезано са радњом и њеним последицама.

У будизму карма се користи да покаже важност развијања исправних ставова и намера, будући да карма враћа лоше поступке покоравајући се дхарми преведеној као божански закон, који враћа добра дела.

Видећете и Дарму.

Закон карме

Закон карме је онај закон који прилагођава дејство узроку, односно све добро или лоше што смо учинили у животу донеће нам добре или лоше последице у овом животу или у следећем.

Закон карме је у разним религијама познат као „божанска правда“ и непроменљив је. Увек га прати „божански закон“ зван Дхарма који уравнотежује добре и лоше поступке и последице.

Ознаке:  Генерал Изрази-Популарни Технологија-Е-Иновација