Значење индивидуализма

Шта је индивидуализам:

Индивидуализам се може дефинисати као склоност размишљању и деловању према субјектовим сопственим критеријумима, са потпуном независношћу од друштвених опредељења, ван његових личности.

У том смислу, индивидуализам брани морално достојанство појединца, односно појединачне особе, у односу на друштвени контекст који га, на неки начин, може притиснути. Слично, индивидуализам се супротставља колективизму, у којем мишљење колективитета или заједнице постаје критеријум за одређивање судбине појединаца који га чине.

Међутим, у зависности од историјског контекста, индивидуализам може имати различита значења. Посебно од друге половине двадесетог века до данас, са тријумфом конзумеризма, индивидуализам се тумачи као тенденција да се изолује од друштва и његових вредности, као и тенденција да се мисли и делује у функцији не само сопствених интереса , већ личних задовољстава и самозадовољства.

Другим речима, у здравом смислу појма индивидуализам, ово се схвата као спој себичности, нарцизма, хедонизма и конзумеризма. Гледано на овај начин, индивидуализам не представља одбрану моралног достојанства, већ несигуран начин живота који дехуманизује људе.

Индивидуализам у филозофији

У филозофији се о индивидуализму говори као о филозофској тенденцији у којој се слобода, аутономија и посебна права субјекта штите над мандатима друштва или државе.

У том смислу, тако изражени индивидуализам брани право особе да слободно размишља, да самостално одређује своју судбину и да се понаша према својим критеријумима, не имплицирајући притом нарушавање права и критеријума другог.

Индивидуализам у економији

Све те теорије које бране економско самоодређење појединаца преко наметања државе и друштва сматрају се индивидуалистичким. У њима можете препознати либерализам.

Ознаке:  Изрази-Популарни Израз На Енглески Наука