Јеретичко значење

Шта је Херетик:

Херетик је начин на који се означава особа која исповеда јерес, односно која, контроверзним или новим концептом, доводи у питање одређена уверења успостављена у одређеној религији.

На пример, секуларни појединац, који претпоставља своје веровање у Бога, али који то не ограничава само на исповедање било које верске доктрине или вршење верских дужности, може се сматрати јеретиком.

Слично, атеиста се може класификовати као јеретик јер доводи у питање постојање Бога и, сходно томе, истинитост учења које је пренела религија.

Јеретик или богохулник се такође може класификовати као особа која је увредила или непоштовала Бога и религију.

Штавише, појам јереси је релативан. Док је за католика јеретик свака особа која не слиједи догме кршћанске религије, исто тако католик се у исламу може сматрати јеретиком.

Стога ће се концепт јереси разликовати према учењима и карактеристикама сваке религије, али прије свега у зависности од степена толеранције или нетолеранције коју свака религија намеће својим сљедбеницима према другим постојећим вјеровањима.

Заправо, етимологија речи јеретик довољно говори о њеном значењу. Реч долази из латинског хаеретицус, што пак долази од грчког αιρετικος (хаиретикос), што значи „слободан избор“.

Дакле, генерално, јеретик је особа која претпоставља могућност да слободно изабере да следи другачију догму од оне коју му је наметнула нека доктрина, религија или секта.

Ознаке:  Израз На Енглески Наука Изрази-Популарни