Значење хемијског једињења

Шта је хемијско једињење:

Хемијско једињење је израз који се користи за означавање супстанци које се састоје од два или више елемената периодног система.

У зависности од порекла елемената који учествују у његовом стварању, хемијска једињења се класификују у две битне врсте: органска једињења и неорганска једињења.

Органско једињење

Ова једињења потичу од хемијске синтезе која настаје акумулацијом биљног и животињског материјала, који се под одређеним условима притиска и температуре распада и постаје гориво.

На овај начин, органска једињења настају удруживањем угљеника међусобно повезаних, заузврат повезаних са водоником. То доводи до стварања угљоводоника.

Постоје и једињења која између осталог садрже и друге супстанце попут сумпора, азота или кисеоника. У тим случајевима, добијени производи добијају генерички назив функционалних група, из којих се могу добити алкохоли, естри, алдехиди и друге врсте супстанци.

У сваком случају, органска једињења имају својство да обезбеђују енергију, односно функционишу као горива.

Иако се јављају природно, људи су успели да створе органска једињења кроз процесе вештачке синтезе.

Неки примери органских једињења су нафта, природни гас, молекули ДНК, шећери, липиди, уље или алкохоли.

Ознаке:  Генерал Технологија-Е-Иновација Израз На Енглески