Значење друштвених наука

Шта су друштвене науке:

Друштвене науке су скуп дисциплина које су задужене за систематско проучавање друштвених и културних процеса који су производ људске активности и њеног односа са друштвом.

Циљеви друштвених наука су, у основи, тумачење, разумевање и објашњавање друштвених појава и манифестација људског бића као друштвеног субјекта.

Концепт „друштвених наука“ је, с друге стране, широк и, у зависности од критеријума којима је подвргнут, може се одредити која се дисциплина може сматрати друштвеном.

Неке од наука које се обично сматрају друштвеним су Историја, Географија, Антропологија, Социологија, Политичке науке и Економија.

Такође погледајте Политичке науке.

Гране друштвених наука

Гране друштвених наука су различите групе у које се могу сврстати дисциплине друштвених наука. У том смислу, постоје различити облици класификације. На пример, у зависности од предмета проучавања, унутар друштвених наука могу се идентификовати две гране: опште друштвене науке и посебне друштвене науке.

Опште друштвене науке усмерене су на активности друштвених група, попут историје и етнографије. Док се унутар одређених друштвених наука могу разликовати оне дисциплине које проучавају друштвене групе и њихову унутрашњу структуру, попут економије и социологије, као и оне које се фокусирају на њихову вањску структуру, попут географије и демографије.

Други облик класификације разликује дескриптивне друштвене науке, попут антропологије и социологије, и аналитичке друштвене науке, попут економије и права.

Друштвене и хуманистичке науке

Постоје различити епистемолошки ставови који одређену науку или дисциплину сврставају у категорију друштвених или хуманистичких наука. Због односа између два концепта, у многим приликама се појављују заједно, на пример, да би именовали факултет или академску јединицу.

Уопштено, сматра се да су хуманистичке науке скуп дисциплина које проучавају људско биће, попут педагогије или филозофије. Неке студије друштвене науке сматрају ширим концептом који би обухватио хуманистичке дисциплине.

Друштвене науке и природне науке

У неким студијским плановима првих нивоа образовања, друштвене науке појављују се заједно са такозваним природним наукама, под генеричким називом „Познавање природног, друштвеног и културног окружења“. Међутим, природне науке фокусирају се на проучавање природе експерименталним научним методама и коришћењем формалне науке. Неки од њих су хемија, биологија и физика.

Ознаке:  Технологија-Е-Иновација Генерал Изрази-Популарни