Значење магнетног поља

Шта је магнетно поље:

Магнетно поље је простор у коме се дешавају магнетне појаве услед утицаја тела са магнетним својствима, било да се ради о магнету или магнетизованом феромагнетном материјалу.

Магнетно поље у физици се такође дефинише као векторска величина која објашњава магнетни интензитет, односно изражава феномен привлачења између магнета и одређених материјала (кобалта и гвожђа). Ови магнети могу бити направљени од различитих врста материјала и увек имају северни и јужни пол.

Магнетно поље се не односи на силу, већ на простор у коме се та сила врши као резултат кретања електричних наелектрисања. У њему силе делују на наелектрисане честице у покрету, што му даје векторски карактер.

Магнетно поље је представљено цртежом замишљених линија, које се називају линије магнетне силе или линије магнетног поља.

Ознаке:  Изреке И Пословице Технологија-Е-Иновација Израз На Енглески