Значење социјалне заштите

Шта је социјална заштита:

Друштвеним благостањем називамо скуп фактора који су комбиновани тако да чланови друштва могу задовољити своје основне потребе и, сходно томе, имати оптималан ниво квалитета живота.

Социјална заштита изражена је у различитим аспектима друштвеног живота становништва: у приступу образовању, здрављу, храни, становању или роби широке потрошње, између осталог.

Такође погледајте Квалитет живота.

Неки економски подаци које реалност показује, као што су приход по глави становника, бруто домаћи производ (БДП), расподјела дохотка, стопа незапослености и стопе сиромаштва, између осталог, омогућују нам да мјеримо само један од објективних аспеката социјалне заштите: економску добробит земљу, њену способност да производи добра и услуге и приступ својих грађана тим услугама.

Међутим, на благостање утичу и фактори друштвене природе, попут приступа здравственом систему, степена образовања, осећаја сигурности, слободе грађана, једнакости, социјалне правде, здравог окружења и могућности личне испуњење својих чланова. У том смислу, социјална заштита иде руку под руку са људским развојем.

Ознаке:  Изрази-Популарни Религија И Духовност Технологија-Е-Иновација