Значење користи

Шта је корист:

Реч корист се односи на добро које се даје или се прима. Корист увек подразумева позитивну радњу или резултат који је стога добар и може погодовати једном или више људи, као и задовољити неке потребе.

На пример, „Ова полиса осигурања ми доноси веће користи од претходне“, „Рад који радимо са децом користи им за бољу интеграцију у друштво“.

Профит је реч која потиче из латинског језика бенефициум, што значи благослов или позитивна акција. Примање или давање користи представља добру радњу која са сигурношћу ствара благостање и срећу. Најчешће користи су на економском и друштвеном пољу.

Израз корист се може заменити, без промене или измене његовог значења, следећим синонимима: наклоност, корист, добро, учинак, профит и помоћ.

Економска корист

Економска корист се односи на или указује на економску добит која се остварује активношћу или улагањем.

На пример, када се предмет купи и његово плаћање се врши на рате без промене почетне цене, на исти начин као да се плаћање врши у готовини.

Економска корист се такође може приказати као пример комерцијалне активности када неко купи предмет у великим количинама, а затим га препрода, у оквиру марже добити утврђене законом.

Укупан приход остварен на крају економске активности мора покрити износ уложеног новца и допринијети постотку добити.

Економска корист особе, предузећа или предузећа може се мерити према оствареном приходу или проценту коначног профита од економске активности који ствара веће богатство.

Међутим, бенефиције нису увек повезане са приходом, може се догодити и да неко ради у предузећу јер је приход висок, али су бенефиције мале или, напротив, бенефиције на други начин чине месечни приход.

На пример, компанија може, између осталог, да плати дневну бригу о деци својих запослених или да плати добру услугу здравственог осигурања. У тим случајевима запослени избјегавају те трошкове јер их покрива компанија или установа у којој раде.

Ово је такође познато као анализа исплативости, помоћу које се могу мерити предности или недостаци економске активности, посла или посла.

Ознаке:  Изреке И Пословице Технологија-Е-Иновација Религија И Духовност